นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

นโยบายการแก้ไข
- หากต้องการแก้ไขการจองโปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและการแก้ไขการแก้ไข
- การยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขวันที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอินเดิม

- โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆ


นโยบายการยกเลิก
- หากยกเลิกการจองงผู้เข้าพักจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของการจองทั้งหมด

- หากไม่เข้าพักจะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตใดๆ ทุกกรณี

- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือถ่ายโอนชื่อการจองที่ยืนยันแล้ว

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจองแบบหมู่คณะตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม"